Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Przejdź do treści
 
1% for the planet shutterstock_1831361089

Our Commitment

Through our four brands, Beechfield® Original Headwear, BagBase®, Westford Mill® and Quadra®, we have pledged 1% of annual sales to the preservation and restoration of the natural environment through our membership to 1% for the Planet. Below you can learn more about some of the charities and projects that our membership helps to support. 

1% for the Planet®

Inicjatywa 1% dla Planety opiera się na współpracy firm, które rozumieją istotę ochrony świata, w którym żyjemy. Jej członkowie zajmują się społecznym i środowiskowym wpływem przemysłu oraz ich własną rolą w tym zakresie. Wspólnie zobowiązują się do podjęcia większej korporacyjnej odpowiedzialności za prowadzoną działalność, łącząc wysiłki ofiarodawców i wykonawców dla szybszego wdrażania inteligentnych inwestycji na rzecz środowiska.

Carbon Literacy Project

W ramach naszego udziału w inicjatywie 1% dla Planety wspieramy również projekt „Świadomość w zakresie emisji”, propagujący edukację w zakresie konserwacji, ochrony i poprawy stanu środowiska fizycznego i naturalnego.

W ramach naszego udziału w inicjatywie 1% dla Planety wspieramy również projekt „Świadomość w zakresie emisji”, propagujący edukację w zakresie konserwacji, ochrony i poprawy stanu środowiska fizycznego i naturalnego.

Ethically made

Beechfield Brands are committed to upholding the highest ethical and environmental standards throughout our entire supply chain. We operate according to an ethical policy that protects and rewards every individual involved in the manufacture and supply of our products.

Share

Was this content helpful?